این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ سعید کریمی به نام سبزه به ناز براتون آماده کردیم

سبزه به ناز از سعید کریمی

۱۰ آهنگ برتر سعید کریمی

متن آهنگ سعید کریمی به نام سبزه به ناز

گلی عاشق تر خم سبزه به ناز میاید محرم راز میاید

سبزه به ناز میایه محرم راز میایه ..

دانلود آهنگ سبزه به ناز از سعید کریمی

تو رو خدا بگید ماشالا صدای میاید..

مردم بگید های های صدی سعید میایه..

سر سنگ مزارم نویسید سبزه به ناز میایه محرم راز میایه