این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ محمدرضا نظری به نام سردار کرمانی براتون آماده کردیم

سردار کرمانی از محمدرضا نظری

متن آهنگ محمدرضا نظری به نام سردار کرمانی

بارش بارانی یار خراسانی
ای اشتر ثانی قاسم سلیمانی
مرحم به دردهای خسته دلان بودی
سردار کرمانی قاسم سلیمانی
از غم و غصه و لبالب بودی
همیشه در حسرت و تب بودی
همه افتخارت این بودش که
سرباز سپاه زینب بودی
توو این روزای که قحطی مردی هست
الگوی مردانی قاسم سلیمانی
دشمن میلرزید از ابهت چشمات
وقت رجز خانی قاسم سلیمانی
از خدا گرفتی حاجت اخر
گرفتی برگ براعت آخر
قسمتت شد شهادت آخر
قسمتت شد شهادت آخر
شهادت مبارک سردار شهادت مبارک سردار
شبیه حسین شدی تو بی شک
شبیه عباش شدی تو پر پر
شبیه تن علی اکبر شد تن تو ارباً اربا آخر
شهادت مبارک سردار شهادت مبارک سردار