این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ شویراد به نام شهر قصه براتون آماده کردیم

شهر قصه از شویراد

متن آهنگ شویراد به نام شهر قصه

نه دیگه این واسه ما دل نمیشه
نه دیگه این واسه ما دل نمیشه
هر چی من بهش نصیحت می کنم
که بابا آدم عاقل آخه عاشق نمی شه
میگه یا اسم آدم دل نمی شه
یا اگر شد دیگه عاقل نمی شه
نه دیگه این واسه ما دل نمیشه
بهش میگم جون دلم این همه دل توی دنیا
چرا یک کدوم مثل دل خرابه صاحب مرده ی من
پا پی زنهای خوشگل نمی شه
چرا از این همه دل یک کدوم مثل
تو دیوونه ی زنجیری نیست
یک کدوم صبح تا غروب تو کوچه ول نمی شه
میگه یک دل مگه از فولاده
که تو این دور و زمونه چشش و هم بذاره
هیچ چیزی نبینه یا اگر چیزی دید خم به ابروش نیاره
میگم آخه باباجون اون دل فولادی
دست کم دنبال کیف خودشه
میگه از اشک چشش زیر پاش گل نمیشه
میگه هر صید که می شه قلب باشه
میگه هر صید که می شه قلب باشه
اما هر چی قلب شد دل نمی شه
نه دیگه نه دیگه، نه دیگه این واسه ما دل نمی شه
نه دیگه این واسه ما دل نمی شه
نه دیگه این واسه ما دل نمی شه