این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ فاطمه مهلبان به نام نمیشه براتون آماده کردیم

نمیشه از فاطمه مهلبان

متن آهنگ فاطمه مهلبان به نام نمیشه

دل اااز عشقش دگر کندم رفتم بار سفر بندم

دل از عشقش دگر کندم رفتم بار سفر بندم

♪♪ ولی دیـــدم بازم مثل همیشه ♪♪

Vali Didam Bazam Mesle Hamishe

نمیشه نمیـــشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

نمیشه نمیــشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

خواهم با جفاهی خزااان سازم بهارش

خواهم چون نسیمی گریزم ااز کنارش

اما باز دوباره نمی دونم چی می شه
دانلود آهنگ فاطمه مهلبان نمیشه

نمیـــشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

نمیشه نمیـشه چه کنم اااین دلم راضی نمیشه

پس از این بی وفایــی هااا نمی خواهم تورا هرگز

تو باش و هرچه خواهی کن که من رفتم خداحافظ

نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

نمیشه نمیـــشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

♪♪ خواهم با جفااااااهی خزان سازم بهارش ♪♪

Khaham Ba Jafahi Khazan Sazam Baharash

خواهم چون نسیمی گریزم از کنارش

♪♪ اما باز دوباره نمی دونم چی می شه ♪♪

Ama Baz Doubareh Nemidonam Chi Mishe

نمیشه نمیــشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

پس از این بی وفایی ها نمی خواهم تورا هرگز

تو باش و هرچه خواهی کن که من رفتم خداحافظ

نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه

نمیشه نمیشه چه کنم این دلم راضی نمیشه