این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ امیر عباس گلاب به نام وداع براتون آماده کردیم

وداع از امیر عباس گلاب

متن آهنگ امیر عباس گلاب به نام وداع

متن آهنگ نوایی از محمد اصفهانی
(آهنگ نوایی از آلبوم هفت سین محمد اصفهانی)
نوایی نوایی نوایی نوایی، همه با وفایند تو گل بی وفایی
نوایی نوایی نوایی نوایی، الهی نماندنشان از جدایی
غمت در نهان خانه دلنشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند
خلد گر به پا خاری آسان برآید، چه سازم به خاری که بر دل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی، همه با وفایند تو گل بی وفایی
به دنبال محمل سبک تر قدم زن، مبادا غباری به محمل نشیند
بنازم به بزم محبت که آنجا، گدایی به شاهی مقابل نشیند