این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ جلال همتى به نام پریوش چه بد کرد غلط کرد شوهر کرد براتون آماده کردیم

پریوش چه بد کرد غلط کرد شوهر کرد از جلال همتى

دانلود آهنگ پریوش از جلال همتى

متن آهنگ پریوش چه بد کرد غلط کرد شوهر کرد

مهین تاج
آفت
شهپر
مهوش پریوش
چه بد کرد
غلط کرد
شوهر کرد
همه را دربدر کرد
خودشو خونین جگر کرد
پریوش
چه بد کرد
غلط کرد
شوهر کرد
همه را دربدر کرد
خودشو خونین جگر کرد
دیگه حالی به آدم میمونه نه والا !
احوالی به آدم میمونه نه بلا !
دیگه حالی به آدم میمونه نه والا !
احوالی به آدم میمونه نه بلا !
پری گلی به جمالت
پری شکر کلامت
پری
پری
پری نمیری الهی
پری
پری
پری چقده تو ماهی
پریوش همون بود که می خوند
چه می خوند؟
دختری دختری
دختری دیدم خجالت
لت لت لت لت میکشید
از غم از غم
از غم شوهر ملالت
لت لت لت لت میکشید
دختری دختری
دختری دیدم که
ماتیک تیک تیک تیک تیک میکشید
دور لب
دور لب یک خط
باریک ریک ریک ریک ریک میکشید
گفتمش گفتمش
گفتمش دختر خجالت
لت لت لت لت میکشی؟
از غم از غم
از غم شوهر ملالت
لت لت لت لت لت لت میکشی؟
پری رفتی شوهر کردی
همه را دربدر کردی
از وقتی سفر کردی
منو خونین جگر کردی
همه را دست به سر کردی
منو آشفته تر کردی
اگه رفع بلا کردی
فکر کردی خیال کردی
اگه تو دفع شر کردی
اینو بدون ضرر کردی
پری گلی به جمالت
پری شکر کلامت