آهنگ گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد از محمد نوری

آذر ۲۶, ۱۳۹۸ by بدون دیدگاه

این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ محمد نوری به نام گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد براتون آماده کردیم

گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد از محمد نوری

متن آهنگ محمد نوری به نام گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد

گل و سکه نقل و نبات رو سرش غوغا میکنه
عروس با اون تورِ سپید بختشو پیدا میکنه
صورتش چون برگ گُله ناز به این دنیا میکنه
گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد
گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد
چه قشنگه پیرهنِ تافته ی تازه عروس
چو بلنده گیسوی بافته ی تازه عروس
اون که شاده شادوماده از چشاش شادی میباره
پای خنچه با یه غنچه دست تو دست داره
اون که شاده شادوماده از چشاش شادی میباره
پای خنچه با یه غنچه دست تو دست داره
گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد
گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد
گل و سکه نقل و نبات رو سرش غوغا میکنه
عروس با اون تورِ سپید بختشو پیدا میکنه
صورتش چون برگ گُله ناز به این دنیا میکنه
گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد
گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد
چه قشنگه پیرهنِ تافته ی تازه عروس
چو بلنده گیسوی بافته ی تازه عروس
اونکه شاده شادوماد هاز چشاش شادی میباره
پای خنچه با یه غنچه دست تو دست داره
اونکه شاده شادوماده از چشاش شادی میباره
پای خنچه با یه غنچه دست تو دست داره
گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد
گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد
اونکه شاده شادوماده از چشاش شادی میباره
پای خنچه با یه غنچه دست تو دست داره
گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد
گل بریزین رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک باد

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *