این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ سی بند به نام ای جان براتون آماده کردیم

ای جان از سی بند

متن آهنگ سی بند به نام ای جان

ای جان بمیرم واسه ناز و ادات
همه حواسم سمت تویه هر جا که میرم حرف تویه
تو نفسمی همه کسمی نفسم به نفس تویه
نفسمی تو عمرمی که اینجوری نگام میکنی که
میکنی از جا دل منو وقتیکه میگی عشقمی که
ای جان بمیرم واسه ناز و ادات چه بهت میاد اون رنگ چشات
چطور میزنه قلب و دلم عشق خودمی تو عمر و دلم
برات میمیرم جان جان نفسمی تو ای عشق جان، خودم فدات شم
یکی ی دونه یکی بودی تو که عشق تو به دل نشسته
این دیوونه واسه تو میخونه دلشو به دل تو بسته
قربون اون ادا مدا تو که هر روز براتو میمیرم
بارون میزنه دوس دارم که من دستای تورو بگیرم
آخ برات بمیرم خودم برات میمرم
ای جان بمیرم واسه ناز و ادات چه بهت میاد اون رنگ چشات
چطور میزنه قلب و دلم عشق خودمی تو عمر و دلم
برات میمیرم جان جان نفسمی تو ای عشق جان، خودم فدات شم
همه حواسم سمت تویه هر جا که میرم حرف تویه
تو نفسمی همه کسمی نفسم به نفس تویه
نفسمی تو عمرمی که اینجوری نگام میکنی که
میکنی از جا دل منو وقتیکه میگی عشقمی که
ای جان بمیرم واسه ناز و ادات چه بهت میاد اون رنگ چشات
چطور میزنه قلب و دلم عشق خودمی تو عمر و دلم
برات میمیرم جان جان نفسمی تو ای عشق جان، خودم فدات شم