این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ ابی عالی به نام سلامتی آخر براتون آماده کردیم

سلامتی آخر از ابی عالی

متن آهنگ ابی عالی به نام سلامتی آخر

دانلود آهنگ ابی عالی سلامتی آخر

امشو بومه تنها من و می جان خدا

ویمه تی عکس قاب ره می حال خیلی خرابه

سیگار سوزنه دست ره هواس پرت تی عکسه

دره خل وومه کم کم

هر روز و هر شو مستمه

زمه به سیم آخر دره شومه از این شهر

انگشت نما بومه ته وسه خل دتر

زمه به سیم آخر دره شومه از این شهر

انگشت نما بومه ته وسه خل دتر