این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ فرزین فنوجی به نام نپس { بلوچی } براتون آماده کردیم

نپس { بلوچی } از فرزین فنوجی

متن آهنگ فرزین فنوجی به نام نپس { بلوچی }

دانلود آهنگ بلوچی از فرزین فنوجی

همنپس منی نپس بال و پره پ من بزان
گون تو زندگان و بس مبی نپس ک من مران

وقتی ک تنها ببان هسته کنارون هر دمان
وقتی تی یاده کپان دور بینت منی گمان

تو واسم نفس شدی مثل بالو پر شدی
مییپرم به عشقتو از بوم هر غمی

کنار تو جون میگیرم کنار سیاهیا
فقط تو میفهمی حالمو تو برا منی

متن آهنگ نپس فرزین فنوجی

تو مثل جادوگری دلمو جادو کردی
اومدی تو زندگیم غمامو پارو کردی

توی بازیگری واسم نقش اولی
بخدا قسم تو از همه عالم سرتری

دوستی تئی دلبر
مهرو وفا یاری

کنین یاری ترا دلبر
من پرتو طلبگارون

پرتو من زهیر وارون
دارین ترا دوست دلبر

شیدائون تئی چمانی
دیوانگون پرتو جانی

متن آهنگ نپس فرزین فنوجی

همنپس منی نپس بال و پره پ من بزان
گون تو زندگان و بس مبی نپس ک من مران

وقتی ک تنها ببان هسته کنارون هر دمان
وقتی تی یاده کپان دور بینت منی گمان

دوستی تئی دلبر
مهرو وفا یاری

کنین یاری ترا دلبر
من پرتو طلبگارون

پرتو من زهیر وارون
دارین ترا دوست دلبر

شیدائون تئی چمانی
دیوانگون پرتو جانی