این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ متی تیری به نام سی سالگی براتون آماده کردیم

سی سالگی از متی تیری

متن آهنگ متی تیری به نام سی سالگی

نه نه نه نه نه نه نه نه
ببین تهش خودتی و خودت
نفهمیدیم چی شد رسیدیم به سی هنو
غمارو با خودت میکشی که چی
این دنیا بگو گرفت مارو به کجاش
ماهم خوب یاد گرفتیم اونو بگیریم به چی
قایم شدی مثل سفیدیا لای موهات
پیر شدی مثل تک تک آرزوهات
میخواستی یه روز دنیارو بگیری تو دستات
حالا به زور فقط تونستی وایستی روی پاهات
رفیقا هر کدوم یه راهیو بغل کردن بعد
خاطراتشونو لگد کردن رسانه آهنگ
دشمنا عوضین رفیقا عوضی تر
چون دشمنا هموننو رفیقا عوض میشن
یاد گرفتم تنها برم جلو
به اون بالاسری تنها بدم دلو
تکی مست کنم تکی سیگارو دود کنم
روز تولدم تکی شمعارو فوت کنم
میگفتی لنگ لاشیا کارم
نمیمونه وقتی داشیام باهامن
نه نه نه نه نه نه نه نه
ببین تهش خودتی و خودت
خوباشون توی شادیا پاتن
فکر کردی هرجا باشی باهاتن
نه نه نه نه نه نه نه نه
ببین تهش خودتی و خودت
صبح تا شب شب تا صبح کار
هر روز عین هم رو تکرار
سر شدی زیر فشار راستی
اصن یادت میاد از این دنیا چی میخواستی
نیستی دیگه هر وری رو اصن
نیستی اصن هر جمعی رو دیگه
نمیفهمی جدیدارو زیادو دلت فقط حال قدیمارو میخواد
قاطی افسوسو حسرت و صبوری و اشک
جوونیِ ما تو انتظار جوونی گذشت
سوخت روزا و همرو رد کردیم پی فردایی که هیچوقت نیومد
ولی ته دلت هنوز زندس یه چی
یه آرزو که باهات مونده از بچگی
ما که دادیم کل زندگی رو رفت
ولی نه دیگه نه داشم این یکی رو نه
میگفتی لنگ لاشیا کارم
نمیمونه وقتی داشیام باهامن
نه نه نه نه نه نه نه نه
ببین تهش خودتی و خودت
خوباشون توی شادیا پاتن
فکر کردی هرجا باشی باهاتن
نه نه نه نه نه نه نه نه
ببین تهش خودتی و خودت