این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ احسان تهرانچی به نام پات واستادم من هر چی بشه باز باهاتم براتون آماده کردیم

پات واستادم من هر چی بشه باز باهاتم از احسان تهرانچی

متن آهنگ احسان تهرانچی به نام پات واستادم من هر چی بشه باز باهاتم

عشق تو وارث نیمه قلبمه کنارت بمونه

پات واستادم من هر چی بشه باز باهاتم

پات واستادم من هر چی بشه باز باهاتم

عشق تو وارث نیمه قلبمه کنارت بمونه

پات واستادم من هر چی بشه باز باهاتم

پات واستادم من هر چی بشه باز باهاتم

عشق تو وارث نیمه قلبمه کنارت بمونه

پات واستادم من هر چی بشه باز باهاتم

پات واستادم من هر چی بشه باز باهاتم