این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ ماهان زد به نام پول براتون آماده کردیم

پول از ماهان زد

متن آهنگ ماهان زد به نام پول

بزن قید شو زود دیگه بسته دود بکن بندازش دور اگه خوب بود میموند
bzn ghid sho zod digh bsth dod bkn bndazsh dor agh khob bod mimond
ببین گند زده فابت دیگه نمیخوادت میره هی رو مخت میخوادت واسه پولت
bbin gnd zdh fabt digh nmikhoadt mirh hi ro mkht mikhoadt oash polt
پول پول پول همش پول همش پول پول پول پول همش پول توو پول مول
pol pol pol hmsh pol hmsh pol pol pol pol hmsh pol too pol mol
پول پول پول همش پول همش پول پول پول پول همش پول توو پول مول
pol pol pol hmsh pol hmsh pol pol pol pol hmsh pol too pol mol
پول پول پول همش پول همش پول پول پول پول همش پول توو پول مول
pol pol pol hmsh pol hmsh pol pol pol pol hmsh pol too pol mol
پول پول پول همش پول همش پول پول پول پول همش پول توو پول مول
pol pol pol hmsh pol hmsh pol pol pol pol hmsh pol too pol mol
ببین گند زده فابت دیگه نمیخوادت میره هی رو مخت میخوادت واسه پولت
bbin gnd zdh fabt digh nmikhoadt mirh hi ro mkht mikhoadt oash polt
پول پول پول همش پول همش پول پول پول پول همش پول توو پول مول
pol pol pol hmsh pol hmsh pol pol pol pol hmsh pol too pol mol
پول پول پول همش پول همش پول پول پول پول همش پول توو پول مول
pol pol pol hmsh pol hmsh pol pol pol pol hmsh pol too pol mol
پول پول پول همش پول همش پول پول پول پول همش پول توو پول مول
pol pol pol hmsh pol hmsh pol pol pol pol hmsh pol too pol mol