این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ امیر عباس گلاب به نام وداع براتون آماده کردیم

وداع از امیر عباس گلاب

متن آهنگ امیر عباس گلاب به نام وداع

(آهنگ با شوق تو از آلبوم نون و دلقک)
از شبنم عشق خاک آدم گل شد
شوری برخواست فتنه ای حاصل شد
سرنشتر عشق بر رگ روح زدند
یک قطره از آن چکید و نامش دل شد
یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

تنگ غروب فصل بهار یه کوچه باغ یه پنجره
یه قلب پیر پر از امید با شوق تو منتظره
باگوشه های چارقدش اشکاشُ پنهون میکنه
اما نگاش غصه هاشُ از دور نمایون میکنه
تکست آهنگ با شوق تو از محمد اصفهانی

منتظر پرستو هاست خبر بیارن از گلش
اما نمیدونه اونام خبر ندارن از گلش
اون گل سرخ تو تاریکی ستاره شد شبُ شکست
خورشید روشنی شد و رفت و تو آسمون نشست

اما هنوز فصل بهار با صد هزار تا خاطره
یه قلب پیر پر از امید باشوق تو منتظره نشسته پشت پنجره
تنگ غروب فصل بهار یه کوچه باغ یه پنجره
یه قلب پیر پر از امید باشوق تو منتظره

باگوشه های چارقدش اشکاشُ پنهون میکنه
اما نگاش غصّه هاشُ از دور نمایون میکنه
منتظر پرستوهاست خبر بیارن از گلش
اما نمیدونه اونام خبرندارن از گلش
اون گل سرخ تو تاریکی ستاره شد شبُ شکست
خورشید روشنی شد و رفت و تو آسمون نشست

اما هنوز فصل بهار با صد هزار تا خاطره
یه قلب پیر پر از امید باشوق تو منتظره
نشسته پشت پنجره باشوق تو منتظره
نشسته پشت پنجره