این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ آرا صلاحی به نام طرف ما براتون آماده کردیم

طرف ما از آرا صلاحی

متن آهنگ آرا صلاحی به نام طرف ما

طرف ما غم داره لب خطش سگ داره
طرف ما فحش داره توی کوچش موش داره
طرف ما سوز داره جای سگش سوکس داره
طرف ما بابام معتاده باز یه گوشه چه تلخ افتاده
طرف ما دختر ناموسه نگاه هرزه تیزی میبوسه
طرف ما مادر غمگینه توی دلش این شهر سنگینه
امان از طرف ما امان از سفره ما امان از غیرت ما
امان از طرف ما امان از سفره ما امان از غیرت ما
جوونای این خیابون قلباشون پاکه نگاه کن روی دستامون چقدر خاکه
نگاه کن ما بایه سیلی بلند میشیم نگاه کن آدرس شهرو بلد میشیم
امان از طرف ما امان از سفره ما امان از غیرت ما
امان از طرف ما امان از سفره ما امان از غیرت ما